Infovergadering windmolens Gierle, Lille, Wechelderzande

flyer infovergadering windmolens Gierle, Lille, Wechelderzande

Verschillende bezorgde inwoners organiseren een informatievergadering over het geplande hekwerk van 12 hoge windmolens(200 meter)in onze gemeente.

Er kom een ingenieur spreken van Leefbare energie Vlaanderen en een buurtbewoner van een windmolen. Aan de hand van een ingediende milieuaanvraag (openbaar onderzoek eindigd op 12 augustus)voor 3 windmolens in Gierle wordt uit uitgelegd wat deze windmolens betekenen voor de gezinnen in Gierle, Wechelderzande, Lille.

Uitleg provinciale screening windenergie: Deze screening geeft slechts potentiële inplantingszones weer. Dit houdt in dat op projectniveau de lokale omstandigheden, de impact op de omgeving en de veiligheid nader dienen te worden onderzocht. De vergunningverlenende overheid dient nog steeds de afweging te maken of het project op die plaats verenigbaar is met de omgeving. Dit kan op projectniveau alsnog leiden tot bijkomende maatregelen die dienen te worden genomen of zelfs nog tot weigering van het project.’

infovergadering

 

Kritisch over windmolens in onze waardevolle gemeente

landschapsvervuiling windmolens

Belangrijke update: Electrabel heeft een openbaar onderzoek lopen om windmolens van 200 meter hoog neer te planten.
-> goed wetende dat de overlast 2 km ver zal zijn. Vrijdag 12 augustus dienen de bezwaarschriften binnen te zijn.

De plannen om 12 grote windturbines te plaatsen is de meest ingrijpende verandering in onze gemeente sinds de aanleg van de autosnelweg E34 in 1972.

We hebben als doelstelling een aantal kritische vragen te stellen en tevens kanttekeningen te plaatsen bij de windmolenplannen van het gemeentebestuur in onze gemeente Lille. Als bezorgde inwoners trachten we in dialoog te gaan, zodoende verwachten we ook dat er met onze bezorgdheden rekening wordt gehouden.

In Knokke hebben klagende kustbewoners gelijk gekregen dat windmolens op 12 km afstand hun woongenot aantasten, de windmolens zijn uiteindelijk dubbel zover in zee gezet. De Lilse windmolens zijn geplant tot 250 meter van woonhuizen en natuurgebieden.Als burger heb je dus zeker het recht je bezorgdheid te uiten. Een bezwaarschrift indienen is GRATIS, we helpen je er graag mee. Wij zijn in ieder geval strijdbaar en hebben goede moed zeker een aantal windmolens door argumenten te kelderen. Voor de andere willen we aangepaste uitbatingsvoorwaarden en door de gemeente betaalde constante monitoring.Zodoende kan er bij overlast snel ingegrepen kan worden.
Voel je vrij ons te contacteren via de link hiernaast(contact),wij houden je op de hoogte.

75.104.796 euro subsidie = Onrendabel

Reken = weten

Een windmolens brengt in het beste geval 2.236.500 aan elektriciteit op. *

Gezinnen en ondernemers betalen per windmolen rechtstreeks via de distributienetkosten 6.258.733 euro aan subsidie.*
(1 windmolen is goed voor 2070 gezinnen elektriciteit,als het waait)

Dit komt neer per gezin op 3023,54 euro * = aanslag op gezinsbudget

-Een gemiddelde windmolen brengt 2.236.500 euro (15 jaar) op aan elektriciteit die niet kan meegerekend kan worden voor de baseload, de operationele kost bedraagt 2.835.000 euro (dit impliceert dat een afgeschreven windmolen niet rendabel is)? Er dient bovenop geld uitgegeven te worden om gas en kolencentrales standby te houden.

-Een windmolen vangt 6.258.733 euro aan subsidie via GSC's. *

6.258.733 euro x 12 windmolens (wens gemeentebestuur) = 75.104.796 euro subsidie *

* = 15 jaar

tabel berekeningen

tabel subsidies windmolens

bron: mo's magazine en vea

Investeren als particulier?

Geen goed idee.Risicovol beleggen in een vennootschap die snel kan imploderen als de subsidie ophoud.

Per project wordt er telkens weer een aparte vennootschap opgericht om de risico's af te dekken.

Er zit in deze vennootschappen geen eigen kapitaal(zijn afroom-vennootschappen), nadat 15 jaar subsidie is het koffiedik kijken wat er zal gebeuren ?